Nedocs.ru

Онлайн платформа для образования
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Дистанционное обучение вкгу

Дистанционное обучение вкгу

ХАБАРЛАНДЫРУ

Құрметті бітіруші студенттер. «Қазақстанның қазіргі заман тарихы» пәнінен мемлекеттік емтиханды тапсырмаған қарызы бар студенттер сәуір айының 21, 22, 23 күндері мемлекеттік емтиханды онлайн форматта, ZOOM платформасында жеке график бойынша тапсырасыздар.

Сұрақтар болған жағдайда факультет бойынша офис регистраторға хабарласуға болады.

ФППиК Курметова Б.К 87088296774 ;

ФЕНиТ Ахметкалиева А.Ж 87773477696;

ФЭиП Калиева Ж 87007006143;

ФиФИМО Панабек А.А 87782337698

Құрметті университет бітіруші түлектер!

Диплом және дипломның қосымшасын толтыру үшін жеке куәліктің көшірмесін кафедраларыңызға шұғыл түрде өткізіңіздер.

Құрметті академиялық және оқу ақысы бойынша қарызы бар бітіруші курс студеттері! Сіздерді оқудан шығарылатындарыңыз туралы алдын-ала ескертеміз.
Сессияны маңызды себептермен уақытында тапсыра алмағандарыңызды растайтын құжаттарыңыз болса деканаттарыңызға 25.02.2020ж. хабарласуларыңызды сұраймыз.

1 семестр пәндері бойынша академиялық қарыздары бар психология, педагогика және мәдениет факультеті білім алушыларының назарына!

Академиялық қарыздарды жою үшін жазғы семестрге қатысуы керек. Қосымша ақпаратты деканаттан алуға болады. Телефон: 75-23-64
Тізім

Құрметті білім алушылар!

Сіздердің назарларыңызға, практикалық және тест тапсырмаларын тапсыру мерзімі 7 және 15 аптамен аяқталатын аралық бақылауларға орайластырылған, яғни 1 рубеж (1-7 апта) тапсырмаларын 8.03.2020 ж. кешіктірмей, 2 рубеж (8-15 апта) тапсырмаларын 3.05.2020 ж. кешіктірмей орындауға болады .
Межелік бақылауды сәтті тапсырғаннан кейін (межелік бақылау қорытындысы бойынша орташа балл 50 балдан төмен емес) білім алушы емтиханға жіберіледі.

«Құқықтану» мамандығы азаматтық-құқықтық мамандануының ТжКБ негізіндегі 2 курс, ОБ негізіндегі 3, 4 курстарының студенттері оқу үрдісінің кестесі бойынша сіздерде 2020 жылдың 06 сәуірінен 2020 жылдың 24 сәуірі аралыңында өндірістік іс-тәжірибе жоспарланған.

Іс-тәжірибені ұйымдастыру мақсатында 2020 жылдың 20 ақпанына дейін мамандық бойынша жұмыс істейтін студенттерге жұмыс орнынан анықтама және мінездеме азаматтық құқық және азаматтық іс жүргізу кафедрасына (бас корпус, 212 ауд.) әкелулеріңізді сұраймыз.

ШҰҒЫЛ! Құрметті экономика және құқық факультеті ЖО, ОКБ, ОБ негізінде оқитын студенттер! Оқу жоспарындағы пәндер арасындағы айырмашылықты жою керектігін еске саламыз. Академиялық қарызды жоюға өтініш жазу үшін ШҰҒЫЛ ТҮРДЕ деканатқа келулеріңізді сұраймыз.

Экономика және құқық факультетінің деканаты

Құрметті академиялық қарызы бар бітіруші курс қашықтықтан оқыту технологиялар қолдануымен күндізгі оқу бөлімінде оқитын білім алушылар, шұғыл түрде деканатқа хабарласыңыз

Құрметті қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқитын студенттер!

Қашықтықтан оқыту порталының барлық пайдаланушыларына өз суретін мына талаптарға сәйкес пайдаланушыларды аутентификациялау үшін 11 .12.2019 ж. дейін шұғыл түрде порталға жүктеңіз. Фотосуретке қойылатын талаптар

ХАБАРЛАНДЫРУ.

Құрметті бітіруші барлық оқу түрінің студенттері, 2019-2020 оқу жылында академиялық қарыздарды жою мақсатында өтініш беріңіздер (уақыты: 2019 жылдың 1 қарашасына дейін) Егер академиялық қарыздарыңыз уақытында жойылмаған болса, мемлекеттік емтиханға кіре алмайсыздар. Толығырақ ақпаратты «PARASAT» студенттерге қызмет көрсету орталығынан немесе деканаттан біле аласыздар.

«PARASAT» CҚКО

Кұрметті жалпы университеттік барлық педагогикалық білім бағдарламасы бойынша қашықтықтан оқыту технологияларын қолдану арқылы күндізгі оқу түрінде оқитын білім алушылары!

Оқу жоспарына сәйкес, 2019 жылда сіздерде психологиялық-педагогикалық іс-тәжірибеден өту басталады. Сондықтан, мамандық бойынша жұмыс істейтін студенттер 25 қарашаға дейін, 250 кабинет, №1 оқу ғимараты психология және коррекциялық педагогика кафедрасына жұмыс орнынан анықтама мен мінездеме тапсыру қажет.

Кұрметті «Құқықтану» ББ қашықтықтан оқыту технологияларын қолдану арқылы күндізгі оқу түрінде ЖБ негізінде оқитын 1курс білім алушылары!

Оқу жоспарына сәйкес, 2019 жылдың 18 қазанынан сіздерде оқу және өндірісітік іс-тәжірибеден өту басталады. Сондықтан, мамандық бойынша жұмыс істейтін студенттер 25 қарашаға дейін, 209 аудитория, қылмыстық құқық және қылмыстық іс жүргізу кафедрасына жұмыс орнынан анықтама мен мінездеме тапсыру қажет.
Әйтпесе, сіз бөлу туралы бұйрық бойынша іс-тәжірибе базаларына тәжірибеге жібересіз. Бұйрық іс-тәжірибе басталғанға дейін бір ай бұрын шығарылады.
Тәжірибе жетекшісі Каленова А.А. хабарласыныздар тел 87771538228

Құрметті экономика және құқық факультетінің студенттері!

Оқу ақысын төлеулеріңізді сұраймыз.
Мекен-жайы: Крылов көшесі — 72, №9 оқу ғимараты, кабинеттер: 409, 410.
Байланыс телефоны:25-24-44.

Экономика және құқық факультетінің деканаты

Құрметті экономика және құқық факультетінің студенттері!

Құрметті Экономика және құқық факультетіне қайта қабылданатын студенттер. Оқу жоспарындағы пәндер арасындағы айырмашылықты жою керектігін еске саламыз. «Парасат» студенттерге қызмет көрсету орталығында өтініштеріңізді уақытында алып, оларды СҚО-на уақытында яғни емтихан сессиясына дейін өткізулеріңізді сұраймыз.

Экономика және құқық факультетінің деканаты

Құрметті экономика және құқық факультетінің студенттері!

Шұғыл! Академиялық қарызды жою үшін өтініштер қабылданады, деканатқа келіп өтініш жазуларыңызды сұраймыз.
Барлық сұрақтар бойынша: Экономика және құқық факультетінің деканаты келіп хабарласуларыңызға болады.
Мекен-жайы: Крылов көшесі — 72, №9 оқу ғимараты, кабинеттер: 409, 410.
Байланыс телефоны:25-24-44.

Экономика және құқық факультетінің деканаты

Құрметті ҚБТ қолдану арқылы күндізгі оқу бөлімінің білім алушылары!
Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы » Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы №595 бұйрығына сәйкес ШҚМУ-да С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті білім алушылардың жазбаша жұмыстарының түпнұсқаларын тексеруге арналған «Антиплагиат» жүйесі қолданылады.
Жұмысты тексеру ғаламторда жиналған мәтіндер базасы бойынша, сондай-ақ университеттің жеке базасы бойынша жүргізіледі. Бөтен зияткерлік еңбек өнімін алу кезінде жұмыс плагиаттың рұқсат етілген нормаларына сәйкес бағаланады.

Читать еще:  Техническое образование дистанционное обучение

КГУ (Курган)

Курганский государственный университет с возможностью дистанционного обучения в рамках образовательной программы является одним из ведущих учебных заведений. Выпустив более 45 тыс. учеников, он не перестает развиваться: открываются новые факультеты, усовершенствуется образовательная система, улучшается преподавательский состав и т. д.

После обучения студентам предоставляется реальная помощь в трудоустройстве. Большинство крупных компаний заинтересованы в кадровых выпускниках именно этого учебного заведения. Преподаватели также постоянно обучаются, ведь их дисциплины не стоят на месте и что-то уходит в историю, а что-то вводится в современность. Поэтому ученики всегда получают только актуальную и нужную информацию в рамках своей специальности.

Что касается выбора направления обучения, то у студента он очень большой. Дистанционное образование также позволяет совмещать и очное обучение. К примеру, в будущем вам понадобится специальность А и Б. Вы можете очно обучаться на специальности А, а дистанционно – на специальности Б.

Примеры решенных тестов в личном кабинете

Отзывы выпускников, преимущественно, говорят только о положительных сторонах обучения в данной форме. Конечно, и студенту нужно потрудиться, ведь большую роль здесь играет самодисциплина. Если вы уже выбрали направление и желаете узнать подробности (как поступить, проходной балл, стоимость), нужно перейти на официальный сайт или поинтересоваться этими данными в приемной комиссии.

Сдача теста дистанционно — от 999,99 руб.*

Сдача экзамена дистанционно — от 1000 руб.*

Защита дипломной работы по скайпу — от 2500 руб.*

Все окончательные расчеты по данной услуге производятся только после того, как услуга предоставлена (тест или экзамен сданы, дипломная защита прошла успешно). Итоговая стоимость зависит от сложности задания, дисциплины и срочности. Отправить заявку на расчет.

Факультеты и филиалы

На сегодняшний день доступно обучение на следующих факультетах:

 1. Автоматизация технологических процессов и производств;
 2. Биология;
 3. География;
 4. Государственное и муниципальное управление;
 5. Дизайн;
 6. Документоведение и архивоведение;
 7. Журналистика;
 8. Конструкторско — технологическое обеспечение машиностроительных производств;
 9. Культурология;
 10. Математика;
 11. Машиностроение;
 12. Менеджмент;
 13. Организация работы с молодежью;
 14. Педагогическое образование;
 15. Прикладная информатика;
 16. Программная инженерия;
 17. Профессиональное обучение;
 18. Психология;
 19. Социология;
 20. Стандартизация и метрология;
 21. Технология транспортных процессов;
 22. Техносферная безопасность;
 23. Торговое дело;
 24. Управление в технических системах;
 25. Физика;
 26. Филология;
 27. Физическая культура;
 28. Философия;
 29. Экология и природопользование;
 30. Философия;
 31. Экономика;
 32. Эксплуатация транспортно-технических машин и комплексов;
 33. Электроэнергетика и электротехника;
 34. Юриспруденция.

Также ознакомьтесь с университетом КГУ (Курск), который имеет такие факультеты как: факультет искусств, факультет педагогики и психологии, факультет физики, математики, информатики, факультет физической культуры и спорта, факультет экономики и менеджмента, юридический факультет и другие.

Официальный сайт и личный кабинет

http://kgsu.ru/

Вход в личный кабинет:

http://dist.kgsu.ru/login/index.php

Тесты и экзамены в Курганском государственном университете

Когда-то экзамены были введены в учебную программу в качестве проверки знаний, однако сегодня их сдача влечет за собой массу проблем и переживаний для студента. Дистанционное образование предлагает удаленную сдачу проверочных работ, но это не значит, что все дается легко, ведь требования к работе и условия все также остаются строги.

ПРЕДЛАГАЕМ ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В КГУ (Курган):

 • Решение тестов в личном кабинете (ответы на тесты);
 • Удаленные экзамены по любым дисциплинам (в том числе с использованием TeamViewer; с веб-камерой; с идентификацией личности);
 • Контрольные, курсовые работы, решение задач;
 • Эссе, рефераты;
 • Сдача сессии «под ключ»;
 • Решаем вопросы с долгами в учебе в связи с переводом из другого ВУЗа;
 • Дипломные, магистерские, диссертационные работы;
 • Вступительные экзамены (помощь).

Отправить заявку на расчет: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Позвонить: 8-800-100-6787 (По РФ бесплатно!)

Мы хотим облегчить этот процесс и помочь ученикам заработать лучшие баллы. Мы предлагаем ответы на тесты по всем дисциплинам от ведущих специалистов, которые разработают уникальный, интересный и правильный материал.

Уведомления

Теперь в комментариях есть смайлики 🙂

Вести диалоги в комментариях стало проще!

45.RU стал удобнее для тех, кто читает в телефоне

«Это испытание для вуза»: врио ректора Курганского госуниверситета — о дистанционном обучении

Надежда Дубив считает, что КГУ постепенно учится работать в новом формате

Надежда Дубив считает, что дистанционное образование заставляет учиться работать не только студентов, но и преподавателей

Фото: пресс-служба КГУ

Курганский государственный университет, как и все вузы страны, перешел на дистанционное обучение. Временно исполняющая обязанности ректора КГУ Надежда Дубив подвела первые итоги работы в новом формате.

Читать еще:  Корпоративный юрист обучение

Первые недели дистанционного обучения показали, что вуз оказался не готов к настолько резкой смене формы работы. Были сбои: преподавателям и студентам порой не хватало опыта для эффективного взаимодействия на онлайн-площадках, порой подводила техника. Еще одна трудность — адаптировать в сжатые сроки лекции, семинары, практические и лабораторные работы к дистанционному формату.

— Все эти новшества невозможно полноценно внедрить за час или два. Мы системно работаем над тем, чтобы новый формат учебы становился удобнее, гибче, шел без срывов. Мы обращаемся за практиками в ведущие университеты, перенимаем их опыт. Мы работаем в постоянном контакте с Министерством науки и высшего образования, — приводит слова Надежды Дубив пресс-служба КГУ.

Дистанционное обучение требует новых подходов к управлению и координации образовательного процесса, оценки знаний, форм работы и взаимодействия преподавателей и студентов. Не все получилось сделать одномоментно.

— Первую неделю работы в дистанционном формате мы налаживали с каждым студентом индивидуальный контакт. Уже с 6 апреля многие преподаватели определили для себя и, главное, для студентов оптимальную форму взаимодействия: это платформа КГУ KeSS, платформы для проведения видеоконференций и онлайн-занятий Microsoft Teams и Zoom, преподаватели записывают свой видеолекции как профессионально в медиацентре КГУ, так и из дома, конечно же, были выбраны онлайн-курсы ведущих университетов, — рассказала Надежда Дубив.

Они отметила, что быстро наладить работу помешало отсутствие понимания того, что такое дистанционное обучение.

— Я знаю, поначалу некоторые решили, что дистанционное обучение в условиях самоизоляции — это просто каникулы. Нет каникул, есть серьезная, важная задача — достойно завершить учебный год, выдержав все трудности, и приобрести бесценный опыт. Это, безусловно, испытание для вуза, но это также испытание для каждого из нас, — приводит слова врио ректора пресс-служба вуза.

Сейчас, по словам Надежды Дубив, обучение студентов и организация образовательного процесса приходят в норму. Преподаватели успешно усвоили работу на онлайн-площадках, записывают видеолекции и всегда готовы прийти на помощь студентам. Обратная связь, отмечает врио ректора, особенно важна — именно она позволяет оперативно реагировать на проблемы и делать обучение эффективнее. Сейчас учиться приходится не только студентам, но и преподавателям.

В курских вузах рассказали о переводе студентов на дистанционное обучение

“Курская правда” узнала у руководителей курских вузов о временном переводе обучающихся на дистанционное обучение в связи с пандемией коронавируса.

В режим карантина перешла Курская духовная семинария. Как сообщил ректор учебного заведения архимандрит Симеон в своем телеграм-канале, с 18 марта обучающиеся переходят на дистанционное обучение, студенты-очники разъезжаются по домам.

– Для тех, кто остаётся, выход в город минимизируется, богослужебная жизнь в семинарских храмах продолжается. Также ограничиваются очные совещания, командировки и другие мероприятия. Сессии заочников, курсы повышения квалификации переносятся на неопределённый срок, – сообщили в телеграм-канале “Семинариум”.

Врио ректора Курской сельскохозяйственной академии Екатерина Харченко также прокомментировала ситуацию с возможным закрытием вуза.

– В нашем вузе введен режим свободного посещения для тех студентов, которые приняли решение остаться дома или родители которых не отпускают их на учебу (даже если у обучающихся нет проблем со здоровьем). У каждого студента есть личный кабинет в электронной информационно-образовательной среде и возможность заниматься дистанционно. А те, кто чувствует себя нормально, продолжают ходить на занятия в обычном режиме, – сообщила Екатерина Харченко.

По ее словам, в вузе усилены меры предосторожности, в аудиториях и столовой поверхности обрабатываются специальным дезинфицирующим составом, на входе измеряют температуру бесконтактными приборами, студенты и преподаватели усилили меры личной гигиены.

Ранее мы писали, что профком Курского государственного университета разместил информацию о переводе учащихся на дистанционное обучение. Однако позже выяснилось, что активисты профкома поспешили с новостью. Студенты КГУ продолжают учиться в обычном режиме.

Вчера на официальной странице КГУ “ВКонтакте” появился приказ ректора университета Александра Худина, из которого стало известно, что занятия не отменяются и не предполагается полного перехода на дистанционное обучение. Однако в срок до 18 марта учебное заведение должно быть готово к переводу студентов на дистанционное обучение.

К переходу на онлайн-режим готов и Юго-Западный государственный университет. О том, какие меры принимаются в вузе, “Курской правде” рассказал ректор Сергей Емельянов.

– В связи с указанием Минобразования каждый день принимаются меры дезинфекции, протираются поручни, рабочие поверхности, проводится дополнительная обработка мест общего пользования, служба безопасности оснащена тепловизорами, закуплено 500 литровых емкостей – средства для обработки рук.

Согласно приказу ректора, при малейшем недомогании студентам необходимо ставить в известность куратора группы, а преподавателям информировать своего непосредственного руководителя об изменении самочувствия.

Читать еще:  Медицинская реабилитация обучение дистанционно

Три сотрудника, которые побывали в служебной командировке в Сербии, находятся на трехнедельном карантине дома, поставив в известность по горячей линии соответствующую службу. На сегодня неделя уже прошла, чувствуют они себя нормально, никаких признаков инфекции нет.

– В случае перехода вуз полностью готов к проведению занятий в интерактивном режиме. Такой процесс обучения уже отработан. Уже несколько лет студенты заочной формы обучения сдают зачеты в форме тестовых заданий, – сообщили в ЮЗГУ. – Подготовлен план перехода на чрезвычайный режим работы вуза, график преподавателей, которые в онлайн-режиме в случае необходимости будут давать консультации студентам. На качестве обучения это не скажется.

В Курском филиале Финансового университета при Правительстве РФ рассказали, что с сегодняшнего дня университет в Москве переходит на дистанционное обучение.

– Наш филиал переводить на дистанционное обучение распоряжения не было, все филиалы (а их 27) работают в зависимости от распоряжений региональных властей. Мы приняли решение с сегодняшнего дня приступить к тестированию работы в дистанционном режиме на корпоративном портале до дальнейших указаний, – сообщили в вузе.

Помощь в обучении студентам КГУ (личный кабинет)

Сдав выпускные экзамены, абитуриенты часто не могут определиться со специальностью, с которой они впоследствии свяжут дальнейшую жизнь. Многие стали отдавать предпочтение ВУЗам РФ, которые предлагают дистанционное обучение.

Дистанционное обучение КГУ

В Курском государственном университете проходят обучение на 17 факультетах, таких как дефектологический, физкультурный, исторический, филологический, юридический и другие.В университете можно освоить около 100 специальностей, от специалиста по таможенному делу до учителя начальных классов. Некоторые дисциплины на курсе можно изучать дистанционно. Онлайн-обучение способствует самостоятельной организации учебного процесса и отменяет временные рамки, которые выделяются на освоение дисциплины. Как поступить в университет Курска и какие вступительные испытания надо сдавать при поступлении на определенную специальность, можно узнать на официальном сайте университета.

Вход в личный кабинет https://my.kursksu.ru/#/auth/login

После заполнения формы для входа в личный кабинет, студенту доступны учебные материалы по дисциплине, практические задания, контрольные и тестирования. Также в кабинете обучающийся может связаться с преподавателем и своими одногруппниками.

Если студент забыл пароль, то восстановление данных можно произвести через электронную почту, которая была указана при авторизации

Расписание занятий https://schedule.kursksu.ru/

Чтобы просмотреть расписание учебных занятий, студенту необходимо выбрать факультет, специальность и номер курса. После этого обучающемуся доступно расписание на неделю, в котором все лекции и лабораторные занятия расписаны по времени и аудиториям.

Электронная информационно-образовательная среда КГУ https://my.kursksu.ru

На главной странице электронной информационно-образовательной среды расположена форма для входа в личный кабинет. После заполнения необходимых полей, студент попадает в кабинет, где ему предоставлены все необходимые материалы для изучения определенной дисциплины.

В личном кабинете электронной информационно-образовательной среды студент:

 • получает доступ к рабочим программам предметов, учебным планам;
 • пользуется учебной литературой электронных библиотечных систем;
 • проходит необходимые виды занятий;
 • просматривает результаты промежуточной аттестации;
 • проходит процедуру оценивания через практикумы, экзаменационные и контрольные задания.

Также студент в кабинете взаимодействует с преподавателями и своими однокурсниками.

Электронная библиотека КГУ https://lib.kursksu.ru/

На главной странице научной библиотеки Курского государственного университета расположены новости и обновления. В меню справа можно выбрать необходимый студенту раздел: войти в электронный каталог, ознакомиться с новыми поступлениями, посетить виртуальные выставки и т.д.

Помощь студентам с тестами и контрольными работами в личном кабинете

Контрольные задания, тестирования иногда вызывают трудности у студентов, так как ответов в открытом доступе не найти. Обучающийся не всегда может качественно подготовиться к экзаменационным работам, так как он не полностью усвоил теоретический материал. Это объясняется нехваткой времени на изучение дисциплины либо непонимание материала.

Самостоятельная сдача при плохом усвоении материала может привести к недопониманию с преподавателем, пересдаче или вовсе отчислению

Чтобы при сдаче экзаменов и контрольных тестирований не возникало проблем, предлагаем обратиться к нам за помощью.

Основные преимущества нашей команды:

доступные цены на любой вид работы;

индивидуальный подход к каждому клиенту;

оперативное выполнение заказанного вида контроля;

работу выполняют только высококвалифицированные сотрудники.

Чтобы заказать у нас экзаменационное задание, вам нужно обратиться к нам для обсуждения общих вопросов и стоимости. После этого вам необходимо предоставить информацию об изучаемой дисциплине, данные о работе и свой логин и пароль. Далее наши сотрудники самостоятельно зайдут в личный кабинет и выполнят все необходимые контрольные задания.

Также мы окажем квалифицированную помощь при написании курсовых работ и дипломов

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector